Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się ostateczna lista studentów przyjętych na staże studentów, którzy spełnili wszystkie kryteria. Studenci przyjęci na staże kontaktują się z prof. Ewą Piechurską-Kuciel (staże zagraniczne) lub dr Magdaleną Szyszką (staże krajowe) w celu ustalenia kolejnych kroków. Studenci z listy rezerwowej będą informowani natychmiast gdy uwolni się miejsce.

LISTA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STAŻE

HARMONOGRAM STAŻY 2016

Dalsze kroki:

1. osoby, które nie dostarczyły jeszcze załącznika 4 – deklaracja przyjęcia na staż – proszone są o szybki kontakt z koordynatorem stażu

2. pomagamy znaleźć zakwaterowanie osobom, które o to wnioskowały (19 studentów – staże krajowe powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, 9 osób – staże zagraniczne); są jeszcze pieniądze na zakwaterowanie, więc jeśli ktoś się jeszcze nie zgłosił – zapraszamy

3. w celu podpisania pozostałych dokumentów i wykonania badań lekarskich zapraszamy do biura projektu w jednym z podanych terminów:

6.07 środa godz. 10.00-11.00 s. 115

13.07 środa godz. 10.00-11.00 s. 115

Badania muszą się odbyć przed rozpoczęciem stażu.

Kierownik Projektu – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak


Szanowni Państwo,

ze względu na procedury przetargowe (zakwaterowanie, badania lekarskie, ubezpieczenie, tłumaczenie dokumentacji na j. angielski, bilety lotnicze) proponuję 11.07 jako termin rozpoczęcia stażu. Staż trwa 3 miesiące, ale nie kalendarzowe tylko 12 tygodni po 30 godz. Tak więc staż rozpoczęty 11.07 zakończy się 3.10 (uwzględniając przesunięcie o 1 dzień z powodu święta – staże krajowe) lub 30.09 (staże zagraniczne). Możliwe jest również późniejsze rozpoczęcie stażu. Proszę o kontakt osoby, które z jakiegoś ważnego powodu powinny rozpocząć staż przed 11.07, zobaczymy co da się zrobić.

Nie jesteśmy w stanie dotrzymać pierwszego terminu badań lekarskich (29.06), postaramy się, by oprócz 6.07 i 13.07 były jeszcze inne możliwości.

Do tej pory nie pojawiły się żadne nowe zgłoszenia studentów II mgr Fil. ang i III lic. Fil. germ.

Elżbieta Szymańska-Czaplak, Kierownik Projektu


Dokumenty niezbędne do dostarczenia do Biura Projektu po zapoznaniu się z regulaminem staży to:

  •       – Załącznik 1a- wniosek o przyjęcie na staż krajowy/zagraniczny
  •       – Załącznik 1b – formularz zgłoszeniowy
  •       – Załącznik 2- deklaracja udziału w projekcie