„Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów.

Płatne 3-miesięczne staże wakacyjne (360h) dla studentów kierunku English in Public Communication, English Philology, Germanische Philologie, Język biznesu, Języki obce w turystyce.

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatniego roku studiów w/w kierunków w wieku 19-27 lat, na ogół niezatrudnieni. Dla każdego stażysty oferujemy stypendium stażowe w wysokości 2000 zł brutto/m-c!

Kierownik Projektu – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak  email: ela@uni.opole.pl

Koordynator staży krajowych – dr Magdalena Szyszka  email: mszyszka@uni.opole.pl        

Koordynator staży zagranicznych – prof. Ewa Piechurska-Kuciel  email: epiech@uni.opole.pl

Prezentacja ze spotkania młodzi naukowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów w dniu 17.01.2017 r.

 

                 

REKRUTACJA 2017

Ucz się i zarabiaj – płatne staże krajowe i zagraniczne

Termin rekrutacji:

 – od poniedziałku 13 lutego do piatku 24 lutego

Biuro projektu:

 – dziekanat p.12 (dyzur wg harmonogramu)

 – dziekanat p.7 (codziennie 8:00 – 15:00)

Wyniki rekrutacji:

– strona projektu 1 marca

Dokumenty rekrutacyjne:

Zał. 1A wniosek o przyjęcie na staż

Zał. 1B formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 oświadczenie kandydata

Zał. 3 deklaracja pracodawcy

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy już rekrutację na wszystkich kierunkach z wyłączeniem Języków obcych w turystyce (brak 2 osób) i Germanistyki (brak 3 osób). We wtorek 28.03 opublikujemy na stronie staży listę osób zakwalifikowanych do odbycia stażu – lista nie obejmuje obu kierunków, na które rekrutacja nadal trwa. Lista rezerwowa (ostatnia strona dokumentu) zawiera nazwiska osób, z którymi będziemy się kontaktować w przypadku rezygnacji ze stażu osoby już zakwalifikowanej. W celu omówienia kolejnych kroków zapraszamy na spotkanie informacyjne 30.03 godz. 15.00 w sali 301 CM (Aula Błękitna). Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby, które złożyły wnioski, także te z listy rezerwowej, Języków obcych w turystyce i Germanistyki. Na spotkaniu złożą Państwo deklaracje, czy będą Państwo wnioskować o zakwaterowanie, refundację dojazdu, czy też rezygnują Państwo z obu form dofinansowania.

LISTA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STAŻE

Lista studentów przyjęta w rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram staży 2017

Od tej pory każda informacja zamieszczana na stronie staży będzie też przesyłana na podane we wnioskach adresy mailowe stażystów. W pilnych sprawach będziemy się również kontaktować telefonicznie.

Elżbieta Szymańska-Czaplak, Kierownik Projektu

Dla studentów


Pliki potrzebne do rekrutacji na płatne staże.

Plakat

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

WF