„Młodzi zawodowcy – programy stażowe dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

umowa nr POWR.03.01.00-00-S047/17-00

 

Harmonogram staży 2018

 

W poniedziałek 4.06 o 13.30 w sali 04 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone wypełnianiu dokumentacji stażowej, badaniom lekarskim, zakwaterowaniu i rozliczaniu dojazdów dla osób, które nie brały udziału w spotkaniu 10.05. Serdecznie zapraszam

Lista przyjętych po 12.03.2018 – aktualizacja 14.09

Kierownik Projektu

Elżbieta Szymańska-Czaplak

 

Płatne 3-miesięczne staże wakacyjne (360h) dla studentów kierunków: English Philology, English in Public Communication, Język biznesu, Języki obce w turystyce. Slawistyka, Filologia romańska, Filologia polska, Kulturoznawstwo

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatniego roku studiów w/w kierunków w wieku 19-35 lat. Dla każdego stażysty oferujemy stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c!

Kierownik Projektu – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak  email: ela@uni.opole.pl

Koordynator staży – dr Bartosz Poluszyński  email: mrbp@uni.opole.pl        

 

REKRUTACJA 2018

 

Komunikat rekrutacyjny 1

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy I turę rekrutacji; tylko na programach Język biznesu, studia I i II stopnia oraz Kulturoznawstwo, studia I stopnia liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę oferowanych miejsc. Komisja rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji na tych programach w czwartek 1.03. Z dniem 27.02 ogłaszam II turę rekrutacji – rekrutacja ciągła do wypełnienia limitu miejsc. Na programach, na których wypełniono limit miejsc, zgłoszenia będą również dalej przyjmowane, ale trafią na listę rezerwową.

Lista przyjętych 1.03.2018

Lista przyjętych po 12.03.2018

Elżbieta Szymańska- Czaplak, Kierownik Projektu

 

Ucz się i zarabiaj – płatne staże krajowe i zagraniczne

 

Termin rekrutacji:

 – od poniedziałku 12 lutego do piątku 23 lutego 2018 r.

Biuro projektu:

 – dziekanat p.12 (dyżur wg harmonogramu)

 – dziekanat p.7 (codziennie 8:00 – 15:00)

Wyniki rekrutacji:

– strona projektu

Dokumenty rekrutacyjne:

Dla studentów


Pliki potrzebne do rekrutacji na płatne staże.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola